Zdrowie


Organizm człowieka jest bardzo ciekawym, lecz skomplikowanym energetycznym systemem. Wszystkie jego organy i komórki są miedzy sobą ściśle powiązane. Organizm człowieka powiązany jest także ze swoim otoczeniem; człowiek przyjmuje składniki z otoczenia i przetwarza je. Wiedząc o tym, możemy świadomie dostarczać do organizmu odpowiednie składniki. Na osiągniecie długiego zdrowia należy wyeliminować szkodliwe składniki, jak:

  Herbicydy (środki przeciw chwastom, owadom)

  Azotany

  Metale ciężkie

  Konserwanty

  Elementy przenikające do pożywienia z opakowań

  Hormony i antybiotyki


Kumulacja tych elementów w organizmie człowieka prowadzi do samozatrucia
i nierzadko do różnych poważnych chorób.


Potencjał człowieka można natomiast rozwijać:

  Umiejętnością odżywiania

  Ruchem

  Prawidłowym oddychaniem

  Pozytywnym myśleniem i medytacją

  Przekazywaniem informacji następnym pokoleniom


Odstawienie złych i nauczenie się nowych nawyków, z szczyptą cierpliwości, przyniesie widoczny owoc w postaci zdrowych włosów, paznokci, skóry i rozjaśnionych oczu.

Oszczędność


W dzisiejszych czasach gdy jedna trzecia ludzi spożywa codziennie mięso, istnieje problem z naruszeniem równowagi Ziemi. Nie jest to oczywiście jedyny problem, ale w dużej mierze się do tego przyczynia. Niszczenie lasów celem zakładania pól i przetwarzania drewna, zapotrzebowanie żywności dla tylu zwierząt do uboju, nadprodukcja gazu (metanu), zanieczyszczenie wody podziemnej, gleby, nadprodukcja opakowań itd. ma niszczycielski wpływ na ekologię Ziemi.

Zakończenie tego procesu zaczyna się w każdym z nas indywidualnie.

Dlatego tworzymy systemy, które odciążą ten cykl. Uprawiamy rośliny takimi metodami, które zużywają aż o 90% mniej wody w porównaniu do tradycyjnych metod. Z tym wiąże się także spore ograniczenie zużycia nawozów. W przypadku symbiozy roślin z rybami nie używamy żadnych nawozów.

Uprawa w mieście lub wokół miasta (Urban farming) oszczędza paliwo i obniża emisje. Metoda pionowa oszczędza miejsce. Własny ogródek eliminuje potrzebę opakowania produktu. Przed nami jest jeszcze duża przestrzeń do optymalizacji.

Rozwój


Naszym zamiarem jest uczestniczyć w rozwoju sztuki uprawy w wodzie, nowych konstrukcji, dizajnu i zdrowego odżywiania się. Chcemy pokazać ludziom nowe możliwości.