Zdravie


Ľudský organizmus je veľmi zaujímavým a komplikovaným energetickým systémom. Všetky jeho orgány a bunky sú medzi sebou úzko poviazané. Okrem týchto väzieb je však ľudský organizmus poviazaný aj so svojim okolím. Človek prijíma ingrediencie z okolia a pretvára ich. S týmto vedomím môžeme vedome poskytovať telu tie správne ingrediencie. Pre dosiahnutie dlhého zdravia by sme sa mali vyhýbať škodlivým zložkám, ako sú:

  Herbicídy (prostriedky proti burinám, hmyzu atď)

  Dusitany

  Ťažké kovy

  Konzervačné látky

  Látky prenikajúce do jedla z obalov

  Hormóny i antibiotiká


Kumuláciou týchto látok v organizme človeka dochádza k otrave
a neraz do rôznych vážnych chorôb.


Naopak, potenciál človeka sa dá rozvíjať:

  Správnou výživou

  Pohybom

  Správnym dýchaním

  Pozitívnym myslením a meditáciou

  Prekazom informácií ďalším pokoleniam


Odstavenie zlých a naučenie sa nových návykov so štipkou trpezlivosti prinesie ovocie v postati zdravých vlasov, nechtov, kože a rozjasnených očí.

Šetrnosť a ekológia


V dnešnej dobe, keď tretina ľudstva spožíva mäso každý deň, došlo do narušenia rovnováhy na Zemi. Nie je to samozrejme jediný problém, ale vo vysokej miere sa do toho pričinil. Ničenie lesov s cieľom zakladania nových polí, vyživenie takého množstva zvierat (preznačených na jatky), nadprodukcia metánu, znečistenie podzemných vôd, nadprodukcia obalov atď. má zničujúci vplyv na ekológiu Zeme.

Zakončenie tohto procesu začína individuálne v každom z nás.

To je jeden z dôvodov, prečo chceme tvoriť takéto systémy - odľahčiť aspoň trošku ten cyklus. Pestujeme rastliny takými metódami, ktoré spotrebujú až o 90% menej vody ako v tradičných metódach. S tým súvisí aj ohraničenie množstva hnojív. V prípade symbiózy rýb a rastlín nepoužívame dokonca žiadne hnojivá.

Pestovanie v meste, alebo v jeho okolí (Urban farming) šetrí palivo a znižuje emisie. Metóda vertikálna šetrí miesto. Vlastná záhradka eliminuje potrebu balenia.. Pred nami je ešte veľký priestor do optimalizácie.

Vývoj


Našim zámerom je podielať sa na rozvoji umenia pestovania vo vode, nových konštrukcií, dizajnu a zdravej životosprávy. Chceme ukázať ľuďom nové príležitosti.