Produkujeme najmodernejšie systémy na pestovanie rastlín prispôsobené potrebám nášho Klienta. Príklad: vertikálnym spôsobom pestovania sme schopný vypestovať 10 krát viac rastlín v porovnaní s tradičným horizontálnym spôsobom a to pri spotrebe vody menšej až o 90%.

Genetika

Genetika rastlín je jedna zo základných prvkov k úspešnému pestovaniu. Informácia o pôvode rastliny dáva predpoklad na splnenie podmienok (prostredia) a tým pádom nám dáva možnosť efektívnej kultivácie. Selekciou rastlín vybraného druhu a ich rozmnožením dosahujeme žiadané hodnoty ako vôňa, chuť a farba. Nepoužívame geneticky modifikované rastliny. Využitím znalostí o potrebách rastlín v kombinácii s modernými technológiami a najvyššej kvality hnojív podporujeme prirodzený vývoj genetického materiálu. Takto vyselektované rastliny implementujeme do našich systémov.

Prostredie

Podobne ako prostredie výrazne vplýva na človeka, tak vpýva aj na žitie a rozvoj rastlín. Teplota, vlhkosť, výmena vzduchu majú nepopieratelný vplyv na fyziológiu rastlín a ich rast. Systémy firmy GrowControl dokážu vytvoriť podmienky na správny rozvoj. V plne špecializovanej konfigurácii môžeme dodávať oxid uhličitý CO₂, ktorý je veľmi dôležitý pri fotosyntéze a vplýva na veľkosť zberu. O čistenie vzduchu sa postará jonizátor v kombinácii s filtrovanou ventiláciou. Takto nakonfigurované systémy pomáhajú udržovať prostredie s nízkim obsahom patogénov a rastliny sú prakticky pripravené na jedenie bez potreby umývania.

Osvetlenie

Fotosyntéza je jedným zo základných biologických procesov. Podmienkuje existenciu väčšiny živých organizmov na Zemi. Prostredníctvom fotosyntézy nastáva premena matérii anorganickej na organickú a v podstate stanový základný zdroj energie pre organizmy vybavené chlorofylom. Chlorofyl spôsobuje charakteristickú zelenú farbu u rastlín, čo je spôsobené vysokou absorbciou červenej a modrej časti spektra a nízkou absorbciou zelenej časti spekta (odráža ju ~ 520 až 565 nm).

Proces fotosyntézy teda prebieha pri poskytnutí vhodného svetla, vody, živín a CO₂. Keďže táto biochemická reakcia stanový základný zdroj energie, nedostatočné osvetlenie spôsobuje nielen spomalenie rastu, ale zle vplýva na rozvoj a môže byť dôvodom úmrtia rastliny. Môžu mať príliš dlhé a slabé stonky a v podstate neproduktívne. Čas osvetlenia rastlín zas vplýva na cyklus života niektorých rastlín (fotoperiodizmus) alebo jednoducho na veľkosť zberu.

Na výber správneho osvetlenia vplýva niekoľko faktorov: cena zdroju osvetlenia, koľko energii potrebuje, výkon (intenzita), spektrálne zloženie, ale aj individuálne požiadavky Klienta. Viditelné spektrum svetla sa dá rozložiť na určité intervaly vlnových dĺžok, nazývané spektrálne farby. Ako sme už spomínali , fotosyntéza prebieha v chloroplastoch, ktoré obsahujú pigment zvaný chlorofyl. Existuje niekoľko druhov chlorofylu, ale pre najširšie spektrum rastlín to je A a B. Každý typ chlorofylu absorbuje energiu z iného spektra svetla. Napríklad pre chlorofyl typu A má maximálnu absorbčnú schopnosť pri vlnovej dĺžke 430 a 662nm a pre chlorofyl typu B pri 453 a 642nm.

Najdôležitejšiu rolu zohrávajú odtiene modrej a červenej farby. Znalosti na tému absorbcii svetla a rozvoj technológii umožnila vedcom skonštruovať nový tzp osvetlenia LED, kde pomocou nastavenia čipu dióda dokáže emitovať žiadané vlnové dĺžky. Na trhu sú dostupné najčastejšie sodíkové lampy, metal halogény, CFL, ale bežne dostupné sú aj LED, dokonca sa objavili lampy plazmové. Každá z technológií má svoje pozitíva aj negatíva. Preto vyberáme zdroj osvetlenia individuálne do projektu.

Médium

Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú zdravý vývin rastlín vyplýva z voľby prostredia v ktorom rastú. Najčastejším spôsobom je tzv. tradičné pestovanie v zemi. Komerčné metódy jednak spôsobujú kontamináciu pôdy, podzemnej vody, udupávajú pôdu ťažkou technikou, ničenie lesov, plytvanie vodou, znečistenia pesticídmy, monokultúru a veľké vzdialenosti od polí vyžadujú transport, ktorý je drahý a neekologický. To všetko smeruje k tomu, že technika pestovania rastlín musí prejsť modernizáciou.

Koreň rastliny potrebuje vodu, kyslík a živiny. Ak je našim cieľom maximalizácia, to v zemi ťažko zoptimalizujeme všetky tri elementy. Iným spôsobom, riešením pestovania môže byť pestovanie bez zemi - hydroponika. Korene sú ponorené do vody, alebo volno visiace sa postrekujú okysličenou vodou s rozpustenými minerálmi.

Koľko rokov musí mať technológia, aby sa mohla nazývať tradičná?

História takého spôsobu pestovania siaha až do starovekého Babylonu, kde existovali tzv. Semiramidine visuté záhrady. Aztékovia stavali plávajúce záhrady, v Egypte stavali nádrže pozdĺž Nílu a v Ázii budovali vodné terasy na pestovanie ryže. V dnešnej dobe sa importuje na Slovensko celé množstvo jahôd, albo paradajok, ktoré sú nezrelé, bez vône a tej správnej chuti. Plodiny sú tiež často postrekované konzervačnými prostriedkami, aby vydržali transport. Z vysokej miery pochádzajú vlastne z hydropónického pestovania a nemajú dobrú povesť. Problém súvisí s potrebou pretransportovania produktov (zrejúcich po ceste) a dajú sa vyriešiť lokálnym pestovaním vo vyššej kvalite.

V uzavretých hydroponických systémoch sme schopný ušetriť až 90% vody. Farmy sa dajú zakladať na takých priestoroch, ktoré sa doterz považovali za nevhodné (pivnica, garáž, staré hospodárske budovy). Dodatočne priestormi môžeme šetriť aplikáciou vertikálnych systémov. Rastliny pochádzajúce z takej formy pestovania sú odolnejšie na vírusy a baktérie, čo umožňuje elimináciu pesticídov. Ďalšou výhodou je, že neobsahujú ťažké kovy, ktoré sú často prítomné v pôde. Eliminuje sa tiež problém únavy pôdy spôsobený monokultúrnym pestovaním. Nami ponúkaná technológia umožňuje kontrolu nasýtenia minerálnych solí, hladinu rozpusteného kyslíka, kvalitu vody, pH a tým interaktívne dosahovať ideálne podmienky pre rastliny.

Akvapónia

Akvapónia je v podstate hybridný systém, ktorý spája konvenčnú akvakultúru (ryby) s hydropóniou v uzavretom obehu vody, tvoriacu symbiózu. Odpad z rýb zabezpečuje výživu pre rastliny a naopak, rastliny filtrujú vodu v ktorej žijú ryby. S pomocou baktérií dochádza k premene dusitanov, ktoré sú pre ryby toxické na dusičnany, ktoré sú pre ryby toxické len vo vysokej koncentrácii.Tú pomáhajú regulovať rastliny, ktoré ich svojim koreňovým systémom prijímajú. Prídatným benefitom z takejto formy pestovania sú ryby, raky, alebo iné vodné živočíchy a to, že sa nepoužívajú žiadne umelé hnojivá.

Dá sa povedať, že akvapónické pestovanie je jedna z najekologickejších foriem pestovania na svete.

Výživa rastlín

Zvábený farbami zeleniny radi kupujeme všetko, čo nám ponúkajú v predajni. Veríme, že sú plné vitamínov a minerálov. Treba mať však na pamäti, že rastliny sa dajú vypestovať rýchlo a ešte rýchlejšie predať. Tá rýchlosť môže v sebe ukrývať množstvo škodlivých látok. Intenzifikácia produkcii nadmerným používaním hnojív, v tom dusíku môžu jednak škodiť hlavne deťom a starším osobám. Rastliny absorbujú dusík cez koreňový systém vo forme dusitanov a dusičnanov. Výskyt určitého množstva dusíka v rastline je jav úplne normálny, pretože sa jedná o prirodzený kolobeh dusíka v prírode. Problém nastáva pri nadmernej kumulácii (hromadeniu) dusíka.

Na nadmernú akumuláciu dusíka vplýva množstvo hnojenia, svetla, druhu rastliny, fáza v ktorej sa rastlina nachádza a spôsob skladovania.

Preto doporučujeme aby hnojivá boli aplikované v množstvách a zloženiu v súlade s potrebami rastlín v dane fáze rastu. Nedostatok niektorých prvkov taktiež vedie k hromadeniu dusíka. Z makroelementov je to napríklad fosfor, draslík, horčík a z mikroelementov hlavne molybdén a železo.

V naších projektoch používame živiny najvyššej kvality a učíme ako ich používať v závislosti od fázy rastu.

Pestovanie rastlín našimi metódami nepotrebujú prehnané hnojenie - výsledky dosahujeme kombináciou technológii a vedy o potrebách rastlín.

Okrem toho v ponuke máme vynikajúci prostriedok na čistenie rastlín od nahromadených solí. Stačí ho raz za čas dodať do vody v ktorej rastú rastliny. Je výborný na finálne čistenie rastlín pred zberom. Vtedy máte istotu, že Vaše rastliny sú naozaj zdravé pre Vás a Vašu rodinu.

Dizajn

Možno Vás napadla otázka, čo s tým má spoločné dizajn? Dizajn to je kreativita. Dáva nám možnosť vymyslieť originálny a užitočný systém. Každý náš projekt je svojim spôsobom unikátny.

To, aký systém vytvoríme má vplyv na veľkosť úrody, ale aj na okolie. Efektívnejšie využitie priestranstva, optimalizovaná technológia zavlažovania, šetrné osvetlenie, jedinečný dizajn, to všetko nesie podpis našej spoločnosti.