Produkujemy najnowocześniejsze systemy uprawy roślin dostosowane do potrzeb naszego Klienta. Na przykład, pionowym sposobem uprawy jesteśmy w stanie uprawiać 10 razy więcej roślin aniżeli tradycyjnym sposobem przy zużyciu wody mniejszym nawet o 90%.

Genetyka

Genetyka roślin jest jedną z podstawowych elementów udanej uprawy. Informacja o pochodzeniu danego gatunku rośliny warunkuje jej skuteczną uprawę. Selekcją roślin z danego gatunku i ich rozmnażaniem osiągamy pożądane walory jak aromat i koloryt. Nie używamy genetycznie modyfikowanych roślin. Za pomocą wiedzy na temat potrzeb roślin, technologii i najwyższej jakości odżywek wspieramy naturalny rozwój genetycznego materiału. Wyselekcjonowane przez nas rośliny dołączamy do naszych systemów.

Klimat

Podobnie jak oddziaływanie klimatu wyraźnie wpływa na człowieka, tak wpływa on na życie i rozwój roślin. Temperatura, wilgotność i obieg powietrza mają wpływ na fizjologię roślin i ich wzrost. Systemy firmy GrowControl zadbają o prawidłowe warunki rozwoju. Nasze systemy dodatkowo mogą dostarczać CO₂. Jest to bardzo ważne podczas absorbcji światła, ponieważ zasadniczo wzmacnia się proces fotosyntezy, a co za tym idzie, wpływa pozytywnie na wielkość plonu. Oczyszczanie powietrza zaś zabezpiecza jonizator. Systemy umożliwiają utrzymywanie przestrzeni bez patogenów i uprawę czystych roślin nadających się do spożycia bez konieczności mycia przed ich spożyciem.

Oświetlenie

Fotosynteza jest jednym z podstawowych procesów biologicznych. Warunkuje ona istnienie absolutnej większości organizmów żywych na Ziemi. Dzięki fotosyntezie możliwa jest przemiana materii nieorganicznej w organiczną stanowiącą źródło energii dla organizmów wyposażonych w chlorofil. Chlorofil powoduje charakterystyczny zielony kolor. Zielony kolor chlorofilu spowodowany jest wysoką absorpcją w czerwonej i niebieskiej części spektrum światła, a niską absorpcją w zielonej części spektrum światła (długość fali 500-600 nm).

Przy odpowiednim dostarczaniu światła, wody, odżywki i CO₂ dochodzi do procesu zwanego fotosynteza. Fotosynteza jest jednym z podstawowych procesów biologicznych. Ponieważ reakcja fotosyntezy umożliwia przemianę materii nieorganicznej w organiczną i stanowi źródło energii dla roślin, niedostateczna ilość światła powoduje nie tylko spowolnienie procesu wzrostu, ale również niekorzystnie wpływa ona na rozwój roślin. Rośliny mogą być nadmiernie wydłużone, słabe, nieproduktywne. Czas naświetlania zaś wpływa na cykl życia niektórych roślin (fotoperiodyzm) albo po prostu na wielkość zbioru.

Na wybór odpowiednego światła mają wpływ koszt źródła oświetlenia, pobór mocy, natężenie, widmo optyczne (spektrum) oraz indywidualne wymagania Klienta. Światło w sposób niemonochromatyczny rozkłada się na fale o różnych długościach (barwach). Jak już wspomniałyśmy, fotosynteza przebiega w organicznych związkach chemicznych zwanych chlorofil. Istnieje wiele rodzajów chlorofilu, ale najbardziej rozpowszechniony jest chlorofil A i B. Każdy z chlorofili absorbuje inne spektrum. Dla chlorofilu A następuje maksimum absorbcji przy 430 i 662nm i dla chlorofilu B przy 453 i 642nm.

Najważniejszą rolę odgrywają odcienie farb niebieskiej i czerwonej. Wiedza na temat absorbcji światła chlorofili pozwoliła naukowcom skonstruować nowe technologie - LED, gdzie za pomocy ustawienia chip-u dana dioda emituje wybraną falę. Na rynku najczęściej spotykamy lampy sodowe, metalohalogenkowe, świetlówki, LED, a ostatnio pojawiają się lampy plazmowe. Każda z technologii ma swoje zalety oraz wady. Dlatego dobieramy źródło najbardziej odpowiedne do danego projektu.

Podłoże

Podstawowe czynniki wpływające na zdrowy rozwój roślin wynikają z wyboru środowiska w którym będą one rosły. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem uprawy jest uprawa glebowa. Komercyjne sposoby uprawy glebowej powodują jednak kontaminację gleby, udeptywanie ziemi ciężkim sprzętem, monokulturę, niszczenie lasów, bardzo duże zużycie wody, stosowanie pestycydów, a duże odległości ośrodków uprawy roślin od miast wymuszają transport samochodów ciężarowych, który jest drogi i nie ekologiczny. To wszystko sprawia, że uprawa roślin potrzebuje nowych, zoptymalizowanych rozwiązań.

Korzeń rośliny potrzebuje wodę, tlen i odżywkę. Jeżeli dążymy do maksymalizacji, to są to takie elementy na które w glebie trudno wpłynąć. Innym sposobem uprawy roślin jest uprawa bezglebowa, hydroponika. Korzenie rośliny są zanurzone lub spryskiwane dotlenioną wodą z rozpuszczonymi minerałami.

Ile lat musi mieć technologia, aby nazywać ją tradycyjną?

Historia takiej uprawy sięga starożytnego Babilonu, gdzie istniały Wiszące ogrody Semiramidy. Aztekowie budowali płynące ogrody, w Egipcie budowali zbiorniki wzdłuż Nilu, a w Azji zbudowano wodne tarasy do uprawy ryżu. W dzisiejszych czasach importuje się do Polski np. niedojrzale truskawki czy pomidory, często bez zapachu i smaku. Produkty są często także popryskane środkami konserwującymi, aby przetrwały transport. Produkty te bardzo często pochodzą z uprawy hydroponicznej i dlatego nie zawsze ma ona dobrą opinię. Problem konieczności importu produktów dojrzewających w transporcie można rozwiązać tworząc lokalne uprawy najwyższej jakości.

W zamkniętych systemach hydroponicznych jesteśmy w stanie zaoszczędzić aż 90% wody. Farmy można zakładać nawet na takiej przestrzeni, którą do teraz uważaliśmy za nieprzydatną (piwnica, garaż, inne pomieszczenia gospodarcze). Przestrzeń można dodatkowo zaoszczędzać stosując uprawy pionowe. Rośliny z takich upraw są odporniejsze na wirusy i bakterie, a więc nie ma potrzeby używania pestycydów. Są także pozbawione ciężkich metali, często obecnych w glebie. Eliminuje się także problem zmęczenia gleby przez uprawę monokulturową. Proponowana przez nas technologia pozwala kontrolować nasycenie soli mineralnych, poziom tlenu, jakość wody, pH i interaktywnie osiągać idealne warunki dla rośliny.

Akwaponika

Jedną z gałęzi hydroponicznych upraw jest akwaponika. Jest to hybrydowy system  łączący konwencjonalną akwakulturę (ryby) z hydroponiką w wytworzonym symbiotycznym środowisku. Odpad z ryb zapewnia pożywienie dla roślin. Rośliny zaś naturalnie filtrują wodę, w której żyją ryby. Rośliny przekształcają amoniak z odpadu, który jest dla ryb toksyczny. Dla ryb jest on bezużyteczny, ale bakterie obecne w wodzi przekształcają go najpierw w azotyny a potem w azotany, a te są podstawą żywności roślin. Dodatkowym benefitem takiej uprawy są ryby, lub raki oraz brak jakichkolwiek sztucznych nawozów.

Można powiedzieć, że akwaponiczna uprawa jest jedną z najbardziej organicznych i samowystarczalnych upraw na świecie.

Odżywianie roślin

Zwabieni kolorami warzyw chętnie kupujemy wszystko to, co nam sprzedawcy oferują. Wierzymy, że są pełne witamin i minerałów. Należy pamiętać, że rośliny można wyhodować bardzo szybko i jeszcze szybszej sprzedać. Ta prędkość może w sobie kryć mnóstwo szkodliwych substancji. Intensyfikacja produkcji przez nadmierne stosowanie nawozów, w tym azotu, mogą jednak szkodzić, szczególnie dzieciom i seniorom. Rośliny pobierają azot przez system korzeniowy w formie azotanów i azotynów. Występowanie w roślinach pewnych ilości azotu jest zjawiskiem normalnym, ponieważ stanowi konsekwencję naturalnego obiegu azotu w przyrodzie. Problem stanowi nadmierna kumulacja azotu.

Na nadmierną kumulacje azotu wpływa ilość nawozu, światła, rodzaj rośliny, faza wzrostu i sposób przechowywania.

Dlatego należy stosować nawóz zgodnie z zapotrzebowaniem roślin w danej fazie wzrostu. Niedobór niektórych elementów prowadzi również do gromadzenia azotu. Z makroelementów na przykład fosfor, potas, magnez, z mikroelementów natomiast głównie molibden i żelazo.

W naszych projektach używamy odżywki najwyższej jakości. Nauczymy Państwa jak jej używać w zależności od fazy wzrostu.

Uprawa roślin naszymi metodami nie potrzebuje mocnego nawożenia, a wyniki osiągamy kombinacją technologii i wiedzy o potrzebach roślin.

Dodatkowo w naszej ofercie znajduje się niezastępowalny środek do czyszczenia roślin od nagromadzonych soli. Wystarczy go co jakiś czas dodać do wody w której rosną rośliny. Jest doskonały na finalne czyszczenie przed zbiorem. Później macie już Państwo pewność, że Państwa rośliny są naprawdę zdrowe dla Was i Waszych bliskich.

Dizajn

Może zadajecie sobie pytanie, co z tym wszystkim ma wspólnego dizajn? Dizajn to kreatywność. Daje nam możliwość, aby stworzyć dla Państwa oryginalny i użyteczny system. Każdy z naszych projektów jest unikatowy.

To, jaki system stworzymy ma wpływ na wielkość zbioru i otoczenie. Efektywniejsze wykorzystanie miejsca, zoptymalizowana technologia nawadniania, oszczędne oświetlenie, wyjątkowa użytkowalność i unikatowy dizajn, to wszystko będzie mieć podpis naszej firmy.